The Code of Hammurabi Der Codex Hammurapi, Seite 4 Der Codex Hammurapi, Seite 2 Der Codex Hammurapi, Seite 3 Der Codex Hammurapi, Impressum, AGB counter